Peuterspeelzaal

Spelen en ontwikkelen
Kinderen vinden het meestal heerlijk om af en toe ergens anders te mogen spelen. Bovendien is het goed voor uw peuter: als u uw kind naar een speelzaal laat gaan, stimuleert u zijn/haar ontwikkeling. Een nieuwe omgeving, andere mensen, ander speelgoed, alles net iets anders dan thuis. Een peuteropvang is ook goed voor de sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert om rekening te houden met de andere kinderen in de groep. Het leert dat het soms alleen, soms met de pedagogisch medewerker en soms met de andere kinderen speelt. Uw kind leert om op een stoeltje in een kring te zitten, en went eraan dat er regels zijn. Ook oefent uw peuter om zelf te zorgen voor materialen zoals bijvoorbeeld meegebracht drinken en een hapje. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt. De peuterspeelzaal is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Ontmoeten
De peuterspeelzaal is een plek om te spelen, een plek waar peuters en hun ouders elkaar kunnen ontmoeten. Wij geven ouders de gelegenheid om tijdens het brengen en halen onder het genot van een bakje koffie elkaar bij te praten. Zo worden er ook diverse keren per jaar cursussen rond bepaalde thema’s aangeboden. Daarin praten we elkaar bij over opvoedingskwesties en over de ontwikkeling van peuters.

Signaleren
De leidster van de Peuteropvang let goed op de ontwikkeling van uw kind. Zij is deskundig, en kan dus ook signaleren als er reden tot zorg is.

Aandacht
Bij Peuterspeelzaal de Koerier speelt uw kind in een kleine groep van maximaal 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid door twee ervaren gediplomeerde pedagogische medewerksters en zij krijgen hulp van vaste vrijwilligers.

Ruimte
De Peuterspeelzaal is een ruime, gezellige locatie met een grote tuin. De ruimte wordt zowel als peuterspeelzaal als buitenschoolse opvang gebruikt.

Wat zeggen ouders over Kiekeboe KinderopvangTarieven Peuterspeelzaal

Tarieven gelden per 1 januari 2017 (prijswijzigingen voorbehouden)

De peuterspeelzalen van Kiekeboe Kinderopvang zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van ’s morgens 08.30 tot 11.30 uur. De vakanties van de peuterspeelzaal vallen samen met de vakanties van de basisscholen. Wij zijn gesloten op nationale feestdagen. Het vakantierooster hangt op het prikbord in de hal.

U ontvangt in de maanden Juli en Augustus geen factuur voor de peuterspeelzaal

Opvang 08.30 - 11.30 uur Per maand
1 dagdeel opvang € 60,00
2 dagdelen opvang € 120,00
3 dagdelen opvang € 180,00
4 dagdelen opvang € 240,00
5 dagdelen opvang € 300,00