Beleid


In een beleid beschrijven wij hoe wij met zaken omgaan om een bepaalde doelstelling te kunnen realiseren. Wij kennen o.a. het algemeen beleid en het kwaliteitsbeleid. Deze laatste is vooral gericht op het onderhouden en verbeteren van onze kwaliteit van kinderopvang in al zijn facetten. Het tot stand komen van een beleid is gebaseerd op de doelstellingen en de visie van Kiekeboe Kinderopvang, de van toepassing zijnde wet en regelgeving, en de adviezen van de belangenverenigingen kinderopvang en de GGD, de controlerende instantie van de gemeente.

Algemene Visie
Kinderopvangorganisaties staan onder druk. Minder vraag naar kinderopvang zorgt ervoor dat er verantwoord moet worden ondernomen. Een bijkomstigheid is dat door de verminderde vraag, organisaties zich steeds meer willen profileren door meer en meer te bieden. Daar doen wij in principe niet aan mee. Kiekeboe beoogt een organisatie te zijn waar goede verantwoorde kinderopvang wordt geboden, tegen een betaalbaar tarief. Ons bestaansrecht is mede afhankelijk van de prestaties van de medewerkers en het efficiënt functioneren van de organisatie.

Wij zien op locatieniveau allerlei positieve ontwikkelingen, medewerkers nemen eigen verantwoordelijkheid en ondernemen veel. Onze doelstelling is transparantie en zelfsturing, dit bereiken wij door medewerkers meer te betrekken, meer verantwoordelijkheid te geven en de aanspreekcultuur intern te verbeteren. Vanouds zijn wij gewend dat de leiding/directie het beleid bepaalt. Dit zien wij liever andersom, dat het beleid zich ontwikkelt (ontstaat) vanuit de behoeften van onze medewerkers en de klanten (kinderen).

Dit doorbreken wij door werkzaamheden en resultaten niet meer terug te koppelen naar het management maar aan de medewerkers van de locatie zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het behaalde resultaat. Dit komt ten goede aan de onderlinge aanspreekcultuur en het zal de kwaliteit verbeteren. Een digitale werkmap is speciaal ontwikkeld voor de pedagogisch medewerkers. Al het beleid, richtlijnen, relevante zaken en registraties zijn hierin opgenomen.