Piramide methode


Kiekeboe Kinderopvang werkt volgens de Piramide methode. De Piramide methode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden:

  • Ontwikkeling van de waarneming: werken met alle zintuigen zoals voelen, proeven, ruiken, zien en horen aan de hand van aanschouwelijk materiaal. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verder leren.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: werken aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: leren omgaan met gevoelens als blij, bedroefd, boos en bang. Sociaal gedrag als weerbaarheid, samenspelen en coöperatief leren.
  • Ontwikkeling van denken en rekenen: omgaan met ordeaspecten als sorteren, classificeren (groeperen) en seriëren (in volgorde zetten), omgaan met getallen, tellen en vergelijken en het maken van eenvoudige operaties.
  • Ontwikkeling van taal, lezen en schrijven: communiceren met andere kinderen en met volwassenen, werken aan woordenschatuitbreiding, interactief voorlezen, voorbereiden op lezen en schrijven.
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning: werken aan ruimte- en tijdsbesef, het leren van ruimte- en tijdsbegrippen en het oriënteren op de wereld door het opdoen van ervaringen in de projecten.
  • Motorische ontwikkeling: grof motorische vaardigheden als springen, mikken, zwemmen en dans als totaalbeleving. Fijn motorische vaardigheden als teken- en schrijfmotoriek, zoals het omgaan met stiften, potloden, schaar, het schrijven van letters en cijfers.
  • Kunstzinnige ontwikkeling en beeldende ontwikkeling: werken met klei, verf, papier en textiel en beeldaspecten als kleur, vorm, licht en ruimte. Muzikale ontwikkeling: werken met liedjes en muzikale elementen als maat, ritme, toonhoogte en toonsterkte.

Met de kinderen (3+) wordt er elke maand gewerkt aan een nieuw project waarin een thema centraal staat. Tijdens een project staan de ontwikkelingsgebieden centraal. Deze worden gestimuleerd doormiddel van knutselen, zingen, spelletjes en praten in de kring.