BijzonderhedenOpvang tijdens alle studiedagen van school, zonder extra kosten? Of zonder werk gekomen? Dan komen Kiekeboe en de overheid u tegemoet. Dit is één van de vele extra’s die Kiekeboe biedt.

Dagen ruilen
Is uw kind ziek of gaat u op vakantie? Dan kunt u de gemiste opvangdag ruilen. In dat geval komt uw kind op een andere dag naar de opvang. U kunt 20 dagen ruilen per kalenderjaar. Dagen kunt u niet meenemen naar het volgende jaar. Voorwaarde: dit kan alleen als de bezetting op de vestiging het toelaat. Niet afgenomen dagen kunnen tot maximaal 3 maanden worden terug geruild.

ruilvoorwaarde

Vakantieopvang
Een afgesloten contract met vakantieopvang loopt gedurende een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december en niet gedurende een schooljaar. Bv. u sluit een contract af per 1-1-2019 incl. 4 weken vakantie, dan kunt u in het lopende jaar deze 4 weken inzetten tijdens vakanties.
Gaat uw contract in per bv. 1 juli, dan kunt u niet alle 4 weken gebruiken, maar wel het aantal dagen evenredig aan de maanden dat uw contract loopt tot 31 december.

Aanmelden vakantieopvang
Wij vragen u per mail aan te geven of en op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang.
Voor het aanmelden gelden de volgende regels:

  • Voor een korte vakantie van 1 week kunt u uw kind(eren) aanmelden tot 6 weken vòòr de aanvang van de vakantie.
  • Voor een langere vakantie kunt u uw kind(eren) aanmelden tot 8 weken vòòr aanvang van de vakantie.
  • Aanmelden daarna is nog wel mogelijk, maar geeft geen garantie meer op plaatsing. De werkroosters zijn dan namelijk klaar en is volledig aangepast aan de kind/leidster ratio.

Brengen en halen
In verband met de geplande uitjes, waaraan uw kind(eren) (indien vanuit locatie mogelijk) gaan deelnemen, is het van belang dat de kinderen ’s morgens al vòòr 9.30 uur aanwezig zijn en ’s middags pas 16.00 uur worden opgehaald.

Eigen speelgoed meebrengen
Het is geen enkel probleem dat er eigen speelgoed meegebracht wordt naar de vakantie locatie, maar dat is dan wel voor eigen verantwoording. Kiekeboe kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigen speelgoed.

Afmelden van kinderen
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u uw kind(eren) wilt/moet afmelden voor een dag tijdens de vakantieopvang/studiedag. Wanneer u dat minimaal vier weken van te voren doet, blijft de vakantiedag staan en kunt u deze op een ander moment alsnog gebruiken. Voor afmeldingen die gedaan worden na de vier weken wordt een vakantiedag berekend, evenals afwezigheid van de kinderen, die helemaal niet afgemeld zijn.

Studiedagen
Studiedagen en middagen worden zonder tegenbericht van het vakantietegoed afgeschreven  per hele vakantiedag. Mocht u dit niet willen moet u dit aangeven aan de pedagogisch medewerker en dan krijgt u de studiedag/middag separaat gefactureerd.

Vakantieopvang exclusief vakantie
Heeft u een contract zonder vakantieopvang? Dan kunt u wel gebruik maken van de vakantieopvang/studiedagen, maar deze worden dan separaat aan u gefactureerd en hiervoor gelden dezelfde regels als voor de vakantieopvang inclusief zoals hierboven vermeld.

Opvang tijdens studiedagen
Elke school heeft meerdere keren per jaar een studiedag. Kiekeboe zorgt voor extra opvang op deze dagen in één van haar locaties. Uw kind kan alle studiedagen bij ons terecht indien u een contract heeft inclusief vakantie. Dan brengt Kiekeboe geen extra kosten in rekening , ongeacht het aantal studiedagen. Ook als u studiedagopvang nodig heeft voor een dag waarop uw kind normaal gesproken niet naar onze opvang komt, is uw kind van harte welkom. Mocht u een contract hebben exclusief vakantie geldt het tarief voor incidentele opvang.