Flexibele opvang via plek in de buurt


Wij merken dat steeds meer ouders/verzorgers behoefte hebben om hun kind flexibel, en dus niet op vaste dagen, bij gecertificeerde professionals onder te brengen. Dit komt onder andere omdat steeds meer ouders ZZP’er en/of flexwerkers zijn en daardoor (ongewenst) vaak in hun agenda’s moeten schuiven wanneer het om kinderopvang gaat.

U kunt een account aanmaken op www.plekindebuurt.nl voor het aanvragen van flexibele opvang.

Het grote voordeel hierbij is dat u zelf direct kan zien wat de mogelijkheden zijn binnen Kiekeboe Kinderopvang op de voor u gewenste dag(en) en/of locatie(s).