Kinderdagopvang

Als professionele kinderopvangorganisatie bieden wij een vertrouwde plek voor uw kind. Dit moet naar ons inziens een plek zijn waar uw kind zich welkom voelt, waar het kind zich thuis en gehoord voelt en waar het kind mag zijn wie het is. Bij ons staat het kind en zijn belevingswereld centraal, ons motto luidt dan ook: “want immers, elk kind is anders”.

Als de kinderen ’s morgens op het kinderdagverblijf binnen komen is er de gelegenheid voor u als ouder(s) om met de pedagogische medewerkers te praten, uw kind voor te lezen en een kopje koffie/thee te drinken om daarna rustig afscheid te nemen van uw kind. De kinderen worden opgevangen in zowel horizontale- als verticale groepen, dit is verschillend per vestiging. De kinderen hebben allemaal hun eigen groep, met de vertrouwde gezichten van de leidsters en andere kinderen.

Op vaste momenten wordt op de groepen waar de dreumesen en de peuters verblijven gezamenlijk gegeten en gedronken. Gedurende de dag wordt voor het kind zowel individuele- als groepsactiviteiten aangeboden. Iedere dag wordt aandacht besteedt aan buitenspelen. Daarnaast wordt er iedere dag aandacht besteed aan verschillende spel-, muziekvormen en knutselactiviteiten. De kinderen krijgen dus een ruime keuze uit een aanbod van activiteiten. Iedere locatie werkt met een activiteitenplan speciaal ontwikkeld voor de dreumesen en peuters. Als basis voor onze activiteiten wordt het Piramideproject (ontwikkeld door CITO) en Kinderthema gebruikt.

Voor de baby’s is het ritme en de indeling van een dag aangepast aan de individuele behoefte van het kind en de wensen van u als ouder. Wij vinden het belangrijk dat baby’s eten, drinken en slapen op de momenten zoals zij dat thuis gewend zijn te doen en zoals u dat aangeeft. Zij spelen met hun leeftijdsgenootjes op de mat of in de box en regelmatig zitten ze op schoot bij één van de groepsleidsters. De grotere baby’s eten gezellig met elkaar aan tafel op vaste momenten van de dag.

Iedere dag vindt er bij het brengen en halen van uw kind een overdrachtsgesprek met één van de groepsleidsters plaats, dit gebeurt zowel bij de baby’s als bij de oudere kinderen. Hierin komen alledaagse zaken aan de orde zoals: heeft uw kind goed geslapen, gegeten, met wie heeft het gespeeld en wat uw kind zoal beleefd heeft op deze dag.

Wij zijn van mening dat niet alleen het kind zich prettig moet voelen, maar u als ouder ook! U moet met een gerust hart het kind bij ons achterlaten en aan het werk kunnen. Als ouder moet u zich ook vertrouwd voelen met ons als kinderopvangorganisatie. Dit trachten wij te bieden door onze deskundigheid op het gebied van kinderopvang en goede en veilige accomodaties. Daarnaast zullen wij altijd openstaan voor uw vragen en suggesties. Wij zijn ons volledig bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, tussen u als ouders en wij als kinderopvangorganisatie. Wij hechten veel waarde aan een duidelijke communicatie en een wederzijdse betrokkenheid.


Wat zeggen ouders over Kiekeboe Kinderopvang