Tussenschoolse opvang

Stichting Kiekeboe Kinderopvang coördineert op verschillende basisscholen de tussenschoolse opvang. Kinderen hebben met elkaar op deze manier tussen de middag op school een ontspannen lunchpauze. Tussenschoolse opvang vindt altijd plaats op de school van uw kind. Kijk bij ‘Overzicht Scholen’ of Stichting Kiekeboe Kinderopvang tevens de TSO op de school van uw kind regelt.

Per september 2006 is de school verantwoordelijk voor de TSO. Stichting Kiekeboe Kinderopvang coördineert op verzoek van de school de TSO. De school stelt een opvangruimte ter beschikking. Stichting Kiekeboe Kinderopvang sluit met de school een samenwerkingsovereenkomst af.

Op welke scholen regelt Stichting Kiekeboe Kinderopvang tussenschoolse opvang?
Bij ‘Overzicht scholen’ (links in het menu) vindt u een lijst van alle scholen waarmee Stichting Kiekeboe Kinderopvang samenwerkt.

Aanmelden vaste dagen
Aanmelden voor tussenschoolse opvang kan met de Plaatsingsovereenkomst TSO. Dit formulier kunt u niet online invullen, omdat het tevens een machtiging voor betaling is. Het geprinte, volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar Stichting Kiekeboe Kinderopvang, Postbus 774, 3700 AT te Zeist. U kunt het ondertekende formulier ook scannen (PDF, JPEG) en mailen naar tso@kiekeboe.info . Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via: 030 – 69 902 85 / tso@kiekeboe.info of u kunt terecht bij de TSO coördinator.

Strippenkaart
Incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang kan ook met behulp van een speciale strippenkaart. Er zijn strippenkaarten voor 5 keer en voor 10 keer overblijven. Wanneer u een aanvraagformulier strippenkaart invult en ondertekent, machtigt u Stichting Kiekeboe Kinderopvang om éénmalig een bepaald bedrag (ter hoogte van een 5- of een 10-strippenkaart) van uw rekening af te schrijven. De strippenkaart is één jaar geldig, dus de strippen dienen het schooljaar te worden opgebruikt.


Tarieven

De kosten voor een abonnement bedragen € 2,60 per dag tussenschoolse opvang. Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt het gehele schooljaar.

Abonnement Prijs per jaar

Facturering vindt plaats in maandelijkse termijnen (1/10 deel jaarbedrag) in de periode september tot en met juni. Opzegging gedurende het schooljaar is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn per de eerste van de maand.

1 dag per week € 104
2 dagen per week € 208
3 dagen per week € 312
4 dagen per week € 416
Let op: u betaalt voor beschikbaarheid van vaste dagen voor een TSO plaats, niet voor afname. Is een kind opgegeven voor de vaste TSO, maar blijft het kind op die dag niet over, dan moet dat altijd door de ouder worden gemeld middels het toestemmingsformulier moet worden ingeleverd op de school (op de aangegeven plaats). Er vindt geen restitutie van kosten plaats. U kunt wel altijd extra dagen afnemen. Kijkt u voor de werkwijze van aanmelden van incidentele opvang.

Strippenkaart Prijs per keer

Heeft u geen abonnement, maar heeft u incidentele opvang nodig, dan is het mogelijk dagen af te nemen via een strippenkaart.

Voor de nieuwe strippenkaarten van het nieuwe schooljaar, dient u ook een overeenkomst met Stichting Kiekeboe Kinderopvang aan te gaan. Door het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt u ons om het gehele schooljaar de afgenomen strippenkaarten te incasseren. Het incasseren van de strippenkaarten gebeurt eens in de twee maanden achteraf.

De strippenkaart(en) word(t)en verstrekt door de coördinatrice van de school. Wanneer de laatste strip verbruikt is, maakt de coördinatrice automatisch een nieuwe strippenkaart aan, tenzij u een verandering doorgeeft.

Bij de uitgifte van iedere strippenkaart ontvangt de ouder een bewijs van afname.Alle kinderen binnen één gezin kunnen van deze dagen gebruik maken. De kosten bedragen € 3,00 per keer en worden op basis van een strippenkaart voor 5 of 10 keer afgenomen. De kosten van deze strippenkaart zijn dus € 15,00 of € 30,00. Kosten hiervoor worden d.m.v. automatische incasso geïnd.


De scholen

Kiekeboe Kinderopvang neemt voor de scholen alle organisatorische en administratieve zorg van de tussenschoolse opvang (tso) uit handen. Wel blijft de tussenschoolse opvang (tso) op de school zelf gesitueerd.

Per september 2006 is de school verantwoordelijk voor de TSO. Stichting Kiekeboe Kinderopvang coördineert op verzoek van de school de TSO. De school stelt een opvangruimte ter beschikking. Stichting Kiekeboe Kinderopvang sluit met de school een samenwerkingsovereenkomst af.


Op welke scholen regelt Stichting Kiekeboe Kinderopvang tussenschoolse opvang?

Op onderstaande basisscholen coördineert Kiekeboe Kinderopvang de tussenschoolse opvang. Dagelijks zijn de TSO-coördinatoren aanwezig tijdens overblijfuren op de desbetreffende basisschool. U kunt bij hen terecht voor al uw vragen en of opmerkingen.

Basisschool TSO-coördinator (aanspreekpunt)
de Hoeksteen - Zeist Leonie van Vliet
de Ichthus - Zeist Jannine Manschot
Barbara v.d. Kraan
Kerckeboschschool - Zeist Hennie v.d. Born
de Nije Kroost Annemarie Vos